Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

NeverLoseHope
19:40
4743 9416 500

July 14 2019

NeverLoseHope
14:08
7372 5901 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaalcohoolic alcohoolic

June 07 2017

NeverLoseHope
20:33
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viabrystol brystol
NeverLoseHope
20:16
Reposted fromalcohoolic alcohoolic

May 26 2017

NeverLoseHope
17:43
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io

November 29 2014

NeverLoseHope
22:33
Reposted frompolishyourenglish polishyourenglish

October 24 2014

NeverLoseHope
21:58
5108 a57f
Reposted frommisza misza viapoezja poezja
NeverLoseHope
21:58
4349 4563
Reposted frommisza misza viapoezja poezja
NeverLoseHope
21:57
Reposted fromperseweracje perseweracje viapoezja poezja
21:53
9484 6699
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapoezja poezja

October 07 2014

12:22
NeverLoseHope
11:43
8861 ac78 500
Reposted frombookinistka bookinistka viatove tove

September 24 2014

NeverLoseHope
19:53
Reposted fromTewi Tewi viakarr4mba karr4mba

September 22 2014

NeverLoseHope
19:42
0681 f192 500
Reposted fromcorvax corvax viatove tove
19:41
4605 8caa
NeverLoseHope
19:36
Reposted fromtove tove viabookart bookart
NeverLoseHope
19:34
Reposted fromweightless weightless viahogwarts hogwarts
NeverLoseHope
19:32
Reposted frombookart bookart
NeverLoseHope
19:32
NeverLoseHope
19:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl